Propostes presentades (pendents d´avaluació tècnica)


145-Col·locar instal·lació nova d'Internet a la Casa de Cultura i altres espais públics

A la Casa de Cultura la connexió a Internet está mal organitzada i muntada, provocant deficiències a l'hora de disposar d'Internet per a conferències, exposicions, projeccions, etc.

144-Reasfaltat de carrers

Amb tanta obra de col·locació de xarxes de gas, aigua, ... els carrers i carreteres es troben en mal estat.

143-Mesures de prevenció d'entrada d'aigua a la Casa de Cultura

Gomes aïllants per a les portes laterals exteriors, per posar un exemple.

142-Adquirir noves cadires de plàstic

Sempre van transportant-se d'ací cap allà i a la Casa de Cultura hauria d'haver-ne un centenar de manera permanent.

141-Estudiar posar molins de vent a les muntanyes

Per a obtindre energia eòlica.

140-Llevar els rastrells dels carrers (guarderia, paral·lel i perpendicular P9)

Són perillosos. Amb una ratlla pintada al terra, ja sobra.

139-Posar papereres per tot el poble

No n'hi ha pels carrers i fan falta.

138-Que la recollida selectiva de vidre passe una volta per setmana

Igual que els envasos i el cartró.

137-Projector d'alta qualitat (fotografia i vídeo)

Per a ús formatiu, entre d'altres ...

136-Enllumenat a les zones de les casetes

Per exemple: partida Cometes i altres.

135-Posar més llum (faroles) al carrer Col·legi

Posar més llum (faroles) al carrer Col·legi.

134-Pedreguer: poble d'energies renovables

Subvencionar la col·locació de plaques solars per a les cases. No invertir tot en obra, invertir també en el nostre futur. Pedreguer més verd.

133-Local digne per als jubilats

Que dispose de bar-cafeteria y espai suficient per al ball.

132-Més jocs (dòmino, ...) i periòdics per al bar dels Jubilats

Més jocs (dòmino, ...) i periòdics per al bar dels Jubilats.

131-Arreglar els accessos al pàrquing de la Casa de Cultura

I també adequar l'espai per a millorar la seua capacitat d'aparcament.

130-Un bar prop del pavelló

Un bar prop del pavelló.

129-Arreglar parc de l'IES

Arreglar parc de l'IES.

128-Revisar el trànsit a l'encreuament del Bar Paco

Revisar el trànsit a l'encreuament del Bar Paco.

127-Semipeatonalitzar c/ Major, c/ Mestre Serrano i c/ Bonaventura Costa

Sobretot els dissabtes, a l'hora del Mercat.

126-Condicionar el repés de la Policia Local

Condicionar el repés de la Policia Local.

125-Gestionar des de l'Ajuntament la baixada dels preus dels taxis a Pedreguer

Per a fomentar el seu ús.

124-Millorar l'enllumenat exterior de la Casa de la Cultura i carrers circundants

Millorar l'enllumenat exterior de la Casa de la Cultura i carrers circundants.

123-Fer passos per a vinanants al c/ Joana Escorna

Exactament a l'altura de l'edifici Tirant lo Blanc, així com també al carrer Tirant lo Blanc amb carrer Ausiàs March.

122-Pintar les places d'estacionament als carrers del poble

Així s'evita la pèrdua de llocs (més rendibilitat de l'espai).

121-Patronato: llevar la bassa i fer un escenari fixe

Amb pantalla per a cinema.

120-Posar-li nom al Rockòdrom

"Rockòdrom de Pedreguer"

119-Dotar d'aire condicionat i estors o cortines la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura

Dotar d'aire condicionat i estors o cortines la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura.

118-Netejar de banderetes i pintures el Picatxo i la penya budista

Netejar de banderetes i pintures el Picatxo i la penya budista.

117-Enreixat per a les cadires del cinema a la fresca al Patronat

Enreixat per a les cadires del cinema a la fresca al Patronat

116-Posar un cartell amb el nom d'Espai Cultural a la façana

Substitució del cartell de "Casa del Poble"

115-Lloguer municipal d'espais per a dedicar-los a càbiles

Per a incrementar la oferta d'equipaments d'oci per a joves.

114-Millora de la protecció dels animals de carrer

Afegint llocs on puguen refugiar-se, dormir i menjar.

113-Increment de la subvenció al club de futbol

Per a material.

112-Ampliació de l'horari de les discomòbils

Que finalitzen, almenys, a les 5 de la matinada.

111-Línia de bus pels pobles de la contornada.

Es podria complementar amb un autobús 24h els caps de setmana.

110-Fer més estacionaments al poble

Per exemple: al CEIP Trinquet, intentar aprofitar l'espai del pati fora de l'horari escolar, com a estacionament públic.
Altra opció: que l'Ajuntament adquirisca patis del poble i els habilite com a aparcaments.

109-Recuperar el bou embolat

108-Fer més colorit el paisatge del parc P9

(dalt de la formiga)

107-Reparació de la font del c/ Gabriel Miró

Reparació de la font del c/ Gabriel Miró

106-Convocar una consulta ciutadana sobre bous al carrer

Convocar una consulta ciutadana sobre bous al carrer.

105-Prohibir o regular la crema agrícola

Per a evitar la contaminació atmosfèrica (olors, fum, ...).

104-Piscina coberta

Es podria cobrir la piscina més gran que tenim i deixar la més menuda descoberta, ja que a l'hivern no podem anar a nadar.

103-Aire condicionat a l'IES

Aire condicionat a l'IES.

102-Reparació de les fonts existents i instal·lació d'altres noves

Capelleta, P9, P3, parc de la formiga, IES, ...

101-Parc de barres i parkour

Localització proposada: al solar existent al costat de la piscina municipal.

100-Habilitar un lloc per a tirar les deixalles i la brossa dels bancals

Per a millorar la gestió selectiva dels residus agrícoles.

99-Habilitar un pub per als més joves

Per a incrementar l'oferta d'espais d'oci.

98-Col·locació d'una font a Els Molinets

Col·locació d'una font al "merendero" de Els Molinets

97-Control de les fumigacions

Regular i limitar l'ús de plaguicides (quantitats i mode d'utilització), ja que són substàncies molt nocives i contaminants.

96-Incrementar les subvencions per a la protecció dels animals

Controlar la taxa d'abandonament, esterilització de les colònies de gats, facilitar un nucli zoològic amb bona capacitat d'acollida per a animals abandonats.

95-Ampliar l'horari de les actuacions/events al rockòdrom

Ja que no es molesta al veïnat, per tractar-se d'un espai allunyat de les cases.

94-Reparar marges i pedres soltes al Parc del Patronat

Són un perill per a menuts/des.

93-Arreglar tota la Casa de Cultura

Lavabos, consergeria, aules de música, despatxos, mobiliari, sòl/paviment, internet, etc.

92-Nou local per a la biblioteca

Que siga més gran que l'actual.

91-Habilitar ludoteca a l'espai del gimnàs

Per a que pares, mares, avis, àvies, puguen anar al gimnàs amb xiquets/etes i que aquestos estiguen ocupats.

90-Crear una partida per a manteniment i neteja de llocs freqüentats per joves

Exemple: parc de la formiga.

89-Donar valor a punts emblemàtics del poble

Per exemple: abeurador, porxe, esglèsia.

88-Millora estètica dels accessos al poble

Millora estètica dels accessos al poble pel carrer de Gata i per l'Avinguda Andrés Pons (cementeri).

87-Condicionament de l'estança annexa a la plaça de l'Amistat

Actualment és una peça al ras i sense condicions per treure'n tot el partit que caldria. Amb un condicionament mínim, podria ser un camerino i/o un magatzem, i/o un lavabo.
Gràcies per donar-nos veu a través d'aquesta plataforma.

86-Parc per a gossos

85-Soterrar els cables elèctrics en la zona de la Capella

Es tractaria de soterrar els cables elèctrics que van de la torreta que hi ha al carrer ample fins a la capella, ja que trenquen totes les vistes de la capella.

84-Redacció de projecte de prospecció tècnic i arqueològica Temple Parroquial de "La Santa Creu"

Es tractaria de costejar la redacció d´un projecte i prospecció tècnica del Temple Parroquial de "La Santa Creu" de Pedreguer, en lo referent a l'estat que presenta la Cripta ubicada en el subsòl de la Nau Central, làpides sepulcrals i pedra de sillar d'especial valor històric i artístic, que es conserva baix l´actual paviment. S´utilitzaria un georradar per a veure els nivells del subsòl i on està ubicat l´espai de la cripta i accés, per veure quin estat de conservació presenta la zona abovedada, recuperar l'accés i avaluar la possibilitat d'acondicionar-ho com a espai museogràfic visitable. Igualment estudi amb georradar de l'estat del subsòl de la Capella de la Comunió per avaluar l´estat que presenta la pedra de sillar baix de l'actual paviment.

83-Redacció de Pla Especial de Protecció i Pla Director sobre restauració Temple Parroquial de "La Santa Creu"

Es tractaria de costejar econòmicament la redacció d´un Pla especial de Protecció i Pla Director per a futures intervencions, en la restauració del Temple Parroquial de "La Santa Creu" de Pedreguer, actualmente protegit com a Bé de Relevància Local (BRL). Inclouria també costejar els treballs previs d´investigació documental.

82-Reparació de camins i ampliació

Reparació del ferm (exemple: camí de l'Advocat) i ampliació de camins, inclosa neteja d'abres del veïnat que envaeixen els camins i interrompen el pas.

81-Seguretat viària: il·luminació accessos a Pedreguer

Il·luminar les entrades a Pedreguer per la carretera general tant a l'encreuament de Gata com el de l'Avinguda.

80-Il·luminació de la Casa de la Cultura i carrers del voltant

Il·luminació de la Casa de la Cultura i carrers del voltant.

79-Residència per a persones majors

Donada l'evolució demogràfica local (hem passat de 5.500 persones a més de 7.500 en pocs anys) i la saturació de l'actual residència-patronat, es fa necessària la construcció d'una residència municipal per tal d'absorbir la quantitat de persones majors que en pocs anys necessitaran d'estos serveis.

78-Creació d'una beca d'investigació per a futura edició de llibre sobre història de la Parròquia de "La Santa Creu"

Es tractaria de crear una beca d´investigació històrica per tal de recopilar informació i material gràfic que permeta concloure el treball en l'edició d'un llibre que continga la història de la Parròquia de "La Santa Creu" de Pedreguer, a més de les tradicions festives més significatives, per a que tota la tradició oral i documental no es perda i puga preservar-se per a les generacions presents i futures, que mantinguen eixa identitat del poble més genuïna i conéixer la història de l´edifici més relevant del nostre poble, a nivell de patrimoni cultural i tot el seu llegat.

77-Beca de investigación sobre el arquitecto Antoni Gilabert i Pedreguer

Es tractaria de crear una Beca d´Investigació històrica que puga recollir informació inèdita i aprofondir en la figura de l´Arquitecte Antoni Gilabert (1716-1792), nascut a Pedreguer, i que fou anomenat Director General de la Reial Acadèmia de Sant Carles de València en 1784, per tal de poder conéixer més informació en el que respecta a confirmar documentalment la realització de la contrucció de la Capella de la Comunió de l´Esglèsia Parroquial de "La Santa Creu" i de l´Ermita de "Sant Blai". La seua obra arquitectònica s´emmarca entre el Barroc i el Neoclàssic, amb influències Academicistes. Unes de les seues obres més conegudes és l´actual Palau de Justícia de València, l´Esglèsia de les Escoles Pies de València i el recobriment neoclàssic de la nau central de la Catedral de València i capelles laterals. Igualment, projectà les esglèsies de l'Alcúdia, Turís, Gestalgar, Callosa d´Ensarrià, així com la Capella de Nostra Senyora la Verge de la Soledat de Nules entre altres.

76-Restauració campanes

Restauració de les campanes substituint el contrapés de ferro pel tradicional de fusta que no danya l'estructura del campanar.

75-Comprar un nou escenari desmuntable

Adquirir un nou escenari muntable i desmuntable per a substituir el que actualment hi ha al Rockòdrom i que s'utilitza també per a altres esdeveniments a l'aire lliure.

74-Adquirir més carpes

Adquirir més carpes desmuntables i modulars com les que l'Ajuntament va comprar fa un parell d'anys.

73-Arreglar el Calvari

Condicionament i manteniment del passeig del Calvari per a comoditat dels vianants.

72-Guarderia municipal oberta tot l'any

Ampliar la cobertura de Guarderia municipal durant l'any excepte festius nacionals i locals, per a poder així conciliar la vida familiar.

71-Recuperació de l'entorn del pati i accés a la capella de l'Esglèsia Parroquial

Es tracta de recuperar l'entorn del pati que dóna accés a la Capella de la Comunió de l´Esglèsia Parroquia de "La Santa Creu", amb la proposta de restaurar la pedra de sillar del segle XVIII que fa camí des de la Plaça Major fins a la Portada d´accés a la Capella, amb un rejunt de la pedra, utilitzant materials tradicionals de morter de calç.

Igualment, restauració i rejunt de la pedra de sillar que envolta els murs exterior de la Capella, a manera de vorera, utilitzant els mateixos materials tradicionals. L´esmentada vorera és un sistema tradicional de recollida d'aigües i impermeabilització de l'edifici, construït al segle XVIII i de gran valor patrimonial, el qual forma part inseparable del Temple Parroquial de "La Santa Creu", per a protegir-lo de filtracions d´aigua de pluja.

Col.locació de senyalització adequada per tractar-se de zona arqueológica d'especial valor històric per als pedreguers i pedregueres, recordant que és zona d´antic cementeri parroquial.

Finalment, adecentar l'entorn amb col·locació de jardineres amb plantes autòctones que donen embelliment a tot eixe entorn, actualment tant descuidat i malograt.

70-Pedreguer més verd

Propose que es faça un estudi per sembrar en 1 any, 1.000 arbres arreu de tot el poble. Ecologia a la práctica.
Un poble més verd, un poble amb més vida.

69-Marcador electrònic al camp de futbol

Cada vegada resulta més complicat anar a un camp de futbol i veure que no hi ha marcador electrònic. La majoria de camps ja el tenen. En canvi en Pedreguer hi ha marcador en les pistes polivalents i de Bàsket però no al camp de futbol. És un eina informativa necessària per a jugadors/es i persones aficionades.

68-Il·luminació del poliesportiu

Millorar la il·luminació del camp de futbol.

67-Asfaltat del pàrquing del pavelló

El pàrquing del pavelló es tanca a tots els cotxes quan plou, la raó es que no està asfaltat i es convertix amb un llac de fang. Cal tindre en compte que el pavelló el gasta moltissima gent.

66-Sala i bicicletes spinning

Habilitar una sala polivalent per atendre a les noves demandes esportives, en concret la pràctica de sppining, consistent en un entrenament aeròbic que es realitza amb una bicicleta estàtica al ritme de la música.

65-Fer més vestuaris al pavelló cobert

Fer més vestuaris al pavelló, be siga començant la segona fase del pavelló o encara que siga "temporalment" barracons/vestuaris amb dutxes.

64-Posar més papereres als carrers i sobretot al c/ Fossarets i Camí de l'Institut

Posar més papereres als carrers i sobretot al c/ Fossarets i Camí de l'Institut.

63-Aparcament públic

Hi ha una gran manca d'aparcament per tot el poble. Estaria bé que l'ajuntament aconseguira terrenys tant dins del poble com a la part nova (avingudes) i els posara a disposició dels veïns i veïnes.

62-Desbrossadora per a netejar les muntanyes

Comprar una desbrossadora per a netejar les muntanyes, ara més que mai, cada vegada hi ha més perill d’incendis.

61-Seguretat Juvenil

És ben sabut que el fet d'eixir els caps de setmana es posa cada vegada més complicat pel necessari control policial en els punts de control d'alcoholèmia. La majoria dels adults ja opten per turnar-se la nit de conducció, però això es converteix en un problema quan es tracta dels més joves sense carnet, els pares/mares fan els seus papers portant-los i tornant-los allà on volen anar. Jo propose un bus que l'Ajuntament mire de posar els caps de setmana per tal de dur als joves (i qui vullga utilitzar-lo, clar) gratuït o a preu reduït per tal de poder portar i tornar a la gent als llocs de més afluència (per ex. Dénia, Xàbia....) i als estius pels pobles de la retoria on siguen festes i així llevar els "maldecaps" als pares/mares de esta juventut i als qui vulguen anar sense haver de preocupar-se de pendre 2 copes...

60-Espai Cultural

Millora de l’escenari de l’Espai Cultural: des del teló, sostre (uralita) i forat (l’espai per a l’orquestra).

59-Restauració de l´interior de l´Esglèsia Parroquial

Es tractaria de recuperar l´esplendor original decoratiu de l'interior de 'Esglèsia Parroquial, del segle XVIII, amb la restauració de la zona d'esgrafiats molt deteriorada i en part per traure a la llum, així com restaurar la zona de humitats de la Capella de la Comunió, atribuïda a l´Arquitecte Antoni Gilabert.

58-Il·luminació Monumental i Artística del exteriors i entorn del Temple Parroquial de la Santa Creu

Es tracta de potenciar la il·luminació en Led de l'edifici més importat històricament i artísticament del poble, per a que tota la ciutadania puga gaudir de la seua bellessa i afavorir la seua singularitat.

57-Segona Fase d´intervenció en la zona del Calvari i Ermita de Sant Blai

Millora de paviment, instal.lació de bancs per a la gent poder asseure's, papereres, il·luminació de tot el Calvari i entorn de l´Ermita, axí com ajardinament de l´entorn, donat que és un bon mirador de la Marina Alta i bon espai per a gaudir durant el temps lliure.

56-Aula matinera

Una aula matinera municipal a les escoles, on els pares i mares no haguem de dependre de si els propis col·legis van a disposar-ne o no.

55-Instal.lació punts de càrrega de vehicles elèctrics

Instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics de titularitat municipal i gratuits, com ja s'ha fet en altres municipis. Ja que no hem segut els primers que no siguem els últims.

54-Renovació equipament xarxa Guifi.net

Cal renovar l'equipament de xarxa que conformen els supernodes de la xarxa Guifi.net ubicats a Pedreguer (La Solana, La Sella i Casa de Cultura). Els supernodes es formen per antenes wifi i routers, i estos caldria substituir-los per uns de més nous, més potents i amb majors prestacions.

53-Rentabilitzar l'ús de la piscina amb una coberta

Coberta per a la piscina per a rentabilitzar el seu ús de forma anual. Molta gent ha d'anar a pobles veïns per a poder nadar i/o aprofitar les qualitats de l'aigua quan no és estiu.

52-Punts soterrats de recollida de fem

Cal habilitar més punts soterrats de recollida de fem al poble. A banda que eviten mals olors, en especial, en estacions de temperatures elevades, és més higiènic i salubre pel veïns/ïnes. A més a més, és un bon mètode per modernitzar el poble i evitar quedar enrere respecte altres poblaciones de la Marina. Al vore, per exemple, els contenidors a l'Alfàs (enfront del col·legi), al carrer dels Maulets i el carrer dels Furs, s'evidència l'endarreriment de Pedreguer en aquesta matèria.

51-Reparació i ampliació de camins

Arreglar el ferm dels camins del terme i ampliar aquelles parts que siguen estretes i eliminar els arbres que envaeixen el camí i dificulten el pas.

50-Projecte de promoció de l'autonomia per a persones amb diversistat funcional

Pedreguer es caracteritza per ser una zona de gran dinamisme comercial, amb una població que ronda les 7.500 persones. Dins de les propostes per als pressupostos participatius es planteja la necessitat de treballar en aquelles iniciatives que facin de Pedreguer un poble millor.

La Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat, ratificada per Espanya, planteja la necessitat de promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat el que entenem que constitueix un desafiament a desenvolupar en el nostre municipi.

La inclusió de les persones amb discapacitat requereix d'un treball de promoció de les seves capacitats que pretenem dur a terme en diverses etapes.

La proposta consisteix en un primer moment de treball formatiu en les àrees d'habilitats socials i domèstiques que es realitzarà mitjançant tallers, promoguts des de l'ajuntament per a tota la població amb discapacitat. Aquest procés que tindrà una durada d'un any, busca donar poder a aquest col·lectiu. Els tallers treballaran de manera gradual d'acord amb les capacitats de les persones que hi participin.

Dins de les activitats del primer moment, inclourem 1) la promoció d'un espai de voluntariat intergeneracional que desenvolupi les virtuts cíviques i participatives en la nostra ciutadania, 2) la possibilitat de convenis de pràctiques amb mòduls de FP i universitats que puguen aprofitar l'experiència que aportem per completar els seus estudis, alhora que acompanyen els processos de formació de les persones que assisteixen als tallers.

En un segon moment desenvoluparem la creació d'alternatives d'ocupació que podran concretar-se a través de la creació de cooperatives o de convenis amb empreses de Pedreguer responent als seus compromisos de Responsabilitat Social Corporativa, que ens permetran trobar per a aquest col·lectiu sortides laborals dins de nostre municipi.

Així mateix es planificarà de manera estratègica amb els Serveis Socials de l'ajuntament, la creació de xarxes de proximitat, en la qual puguin donar-se serveis de càtering, neteja domèstica, Blanqueria i altres en què es pugui anar de mica en mica incorporant a altres col·lectius en riscos d'exclusió (aturats de llarga durada, joves sense formació ...). Tot això enfocat a proporcionar serveis d'atenció a persones que requereixin atencions de llarga durada i que vulguin seguir romanent en els seus domicilis. Tal com planteja l'OCDE les atencions de llarga durada, responen a polítiques transversals en què entren en joc l'economia, el treball, l'habitatge, els serveis socials i sanitaris. És per això que des del Model d'Atenció integral i Centrat en la persona entenem que la nostra proposta buscar respondre de manera global i innovadora i solidària a les necessitats de la nostra comunitat.

49-Cobrir les graderies del poliesportiu

Posar sostre a les grades del camp de futbol del poliesportiu.

48-Restauració de l'esglèsia

Continuar amb la restauració de l'esglèsia (façana principal, teulada de la capella de la comunió, etc).

47-Il·luminació del Calvari

Posar llums al carrer del Calvari

46-Rehabilitació dels Pòrxens

Restauració i rehabilitació dels Pòrxens.

45-Habilitació d'un magatzem per a la Casa de la Cultura

Adquisició d'una o diverses aules prefabricades per a ubicar-les al pati de la Casa de la Cultura i que servisquen com a magatzem i/o com a aules addicionals per a la Casa de la Cultura.

44-Condicionar l'Espai Cultural

Està tot molt indecent tant estèticament com acústicament

43-Substituir arbres Av. Jaume I - Arq. Antoni Gilabert

Canviar els arbres de l'Avinguda Jaume I - Arquitecte Antoni Gilabert, per altres més frondosos.
Els d'ara no fan cap paper i paren raquítics

42-Per l'ús i foment dels vehicles elèctrics

Dotar la Policia Local, serveis municipals, i tots els vehicles possibles totalment elèctrics. Motos i cotxes "zero" contaminants. Donaria l'Ajuntament exemple i s'aconseguiria un estalvi considerable. Posar punts de recàrrega públics.

41-Zona per a gossos

Darrere del punt d'escombraries en la ctra cap a Beniarbeig, el bancal de moreres, vallar, posar dos banquets i unes papereres. També comportaria adaptar un trosset per aparcar uns vehicles.

40-Pavimentació de la Pista d'atletisme

Actualment hi ha una pista d’atletisme de terra batuda sense pavimentar i en mal estat. Les obres a realitzar són la pavimentació de la pista existent i adequació de mesures de distància per a poder realitzar entrenaments i competicions.

39-Pulmó verd

Un gran parc amb zones verdes i zones esportives per a fer exercicis. Algun lloc per passejar els diumenges amb els xiquets/etes.

38-Contractació de personal municipal per recollir gossos abandonats

Donar d'alta a una persona que s'encarregue d'anar a arreplegar gossets abandonats, cada vegada que crida la policia, perquè és una feina que comporta moltes hores i no està gens valorada.

37-Seguretat viària

Posar semàfors a les avingudes més transitades del poble. Els cotxes van com bojos, encara no has acabat de creuar el pas de zebra i els cotxes ni es paren, et passen per darrere i algun dia passarà un disgust.

36-Arreglar parc del Patronat

Molts dels escalons del parc estan trencats, així com els bancs de pedra, que hi ha moltes peces soltes i hi ha perill. Ara que heu posat un parc nou per als nens/es, estaria bé adecentar la resta del parc, la gravilla que tenen els arbres sol causar moltes caigudes als xiquets/es també, la font es podria arreglar un poc... i tenir més vigilància també seria d'agrair... (els/les joves s'amaguen per allà dalt a fumar-se els porrets i els xiquets/es van per allí jugant i es sent l'oloreta des del parc...)

35-Obrir carrer per a anar al parc del Patronat

Propose obrir un carrer nou per anar al parc del Patronat. Si anem pel carrer Cristòfol Colom, per la part de darrere del carrer d'Alacant es pot obrir un carrer. Tinc entés que fa uns 50 anys ja es va dir que volien obrir un carrer ahí i no ha arribat a fer-se mai.

34-Millora del enllumenat públic a La Solana

Vivim a la muntanya La Solana i hi ha molts fanals de l'enllumenat públic que no funcionen, especialment al carrer Riu Millars, ens trobem en total foscor ací.

Text original: We live on monte solana and there are a lot of street lights that do not work especially on carrer riu Millars we are in total darkness up here.

33-Control de gossos

Aplicació impost igual que estan pagant els vehicles, també per als propietaris de gossos , per pagar les destrosses que fan les pixades en fanals, peus de bancs , cantonades de cases , etc ... en benefici del poble, i la neteja d'un entorn més saludable .

32-Reparar la Font d'Aixa

Mirar per on perd l'aigua

31-Punt verd a la carretera de Gata

En la carretera de Pedreguer-Gata, hi ha dos lloc destacats on tirar la basura, en la eixida del poble i en la "pujada del Moreno", els dos fa molt mal aparcar per tirar la basura, especialment el de la "pujada del moreno", propose un punt verd, on clasificar i tirar la basura, sense cap perill.

30-Restauració de l'escorxador (matadero)

Restauració de l'antic escorxador (matadero) per a poder ser utilitzat en tot tipus d'esdeveniments o per a ús de l'asil-hospital.

29-Ampliació de l'asil-hospital

Ampliar les instal·lacions de l'asil-hospital augmentant la seua capacitat i serveis que ofereix.

28-Restauració Font de la Glorieta

Restaurar la font del jardí de la Glorieta evitant les fuites d'aigua i recuperant tot el seu esplendor d'anys passats.

27-Instal·lació semàfor en encreuament C/ Joana Escorna , C/Sol, Avgda. Jaume I, Avgda. Arq. Gilabert

El carrer Joana Escorna constitueix una de les principals entrades de Pedreguer, i l'Avgda. Jaume I - Arquitecte Gilabert també està molt transitada, per la qual cosa en el punt de encreuament es formen cues de cotxes que possiblement es podríen millorar amb la instal·lació d'un semàfor.

26-Parc capelleta

Arreglar el parc de la capelleta.

25-Adequació del Pla de l'Era (Era de les Raboses), amb mirador integrat paisatgísticament, amb cartelleria informativa

Adequar un mirador integrat paisatgísticament per aprofitar les vistes de del Pla de l’Era, conegut també com l’Era de les Raboses. Anomenar que tots els visitants excursionistes, practicants de mountain bike, i molts altres usuaris solen fer una parada en aquest indret per fer un descans i gaudir contemplant la conca visual del punt en concret, la proposta donaria una visualització explicativa mitjançant plafons del nom dels cims del voltant i dels punts d’interès paisatgístic de la gran conca visual que abasta aquest mirador i potenciaria turísticament aquest mirador tan desaprofitat.

24-Adequació de zona d'escalada en boulder als cantals del Morell i adequació d'aparcament a les Penyes Roges

Actualment hi ha una gran afluència d'aficionats/ades a l'esport de l'escalada en aquesta zona, tant gent del propi municipi com de fora. Les persones aficionades fa uns anys que ho varen condicionar amb una neteja perimetral de les roques i fan un manteniment precari de les mateixes, tot i això cada dia hi ha més gent que practica l'esport en aquesta zona. L'adequació de la zona d'escalada en concret, mitjançant una desbrossada perimetral selectiva de matolls i la millora dels aparcaments actuals incloent cartelleria descriptiva de les vies i normes de conservació de l’espai aconseguiria disposar d'una zona d'entreteniment per la pràctica de l'esport, així com una possible potenciació turística de l'espai.

23-Tuberia aigua potable

Canviar la tuberia d'aigua potable que ve de l'Ombrereta, actualment és d'amiant i està plena de rebentons i filtracions

22-Parc de calistènia (per a exercicis a l'aire lliure)

Poder disfrutar d’unes instal·lacions de calistènia a l’aire lliure públiques per a entrenaments en barres ja que les poques que hi ha al poliesportiu estan en molt males condicions i poca varietat d’exercicis.

21-Rètol

Es tracta d' aprofitar la paret existent al camp de futbol, en el poliesportiu, per a posar el nom de Pedreguer.
Aconseguir que el nom del poble sigui visible des de l'autopista. També il·luminació per la nit.

20-Adequació de zona d'aparcament i zona de pícnic al final de camí del Barranc de les Fonts

Per tal d'aprofitar la tirada que té l'activitat senderista i mountain bike per la xarxa de camins i sendes de la Muntanya Gran, s'observen mancances, i que algunes podrien quedar resoltes en una única actuació. Aquesta seria adequar una zona de pàrquing al final del Camí del Barranc de les Fonts, incloent una zona de pícnic.
A continuació s'enumeren les solucions conjuntes de la possible actuació:
- Resoldria l'aparcament de vehicles i milloraria l’afluència de visitants a l'entorn, ja que actualment no existeix un aparcament de vehicles al final del camí del barranc de les Fonts que és el final del camí rodat per vehicles, la proposta del pàrquing permetria tenir un punt d'encontre per fer activitats de muntanya des del propi cor de la Partida dels Pouets enmig de la Muntanya Gran.
- La zona de pícnic reforçaria el punt d'encontre i milloraria el serveis de les rutes, ja que actualment molts esportistes de muntanya, en arribar a la ubicació en la que es proposa l'actuació, en la qual conflueixen diferents rutes senderistes o de mountain bike (camí del Barranc de les Fonts, camí dels Pouets, l'arribada del Castell d'Aixa per la Font del Patró o del Castellet de l'Ocaive i camí de la Cova del Tambor per el Patronat), no troben cap zona per descansar, seure i menjar de manera còmoda, sempre menjant per damunt dels marges de pedra o inclús de peu.
- Aquesta actuació milloraria l'efectivitat dels equips d'extinció d'incendis forestals, aprofitant aquesta esplanada per aparcar els vehicles, els camions de bombers que tenen moltes dificultats de gir al final del mateix camí, podrien girar amb comoditat, inclús tenir una base de treball per l'extinció d'un possible incendi forestal.

19-Tanques de seguretat als Porxens

Tanques de seguretat als Porxens, per a que els xiquets/es no ixquen a la carretera corrent quan estan jugant

18-Arreglar les voreres

Repassar totes les voreres de Pedreguer. Hi ha diversos trossos que estan trencats i és un perill. Si voleu un exemple, al c/ Mestre Serrano, 12, el cantó de la vorera està desfet. Gràcies.

17-Brigada Forestal

Crear una brigada forestal local per a conservar les nostres muntanyes.

16-Zona acampada

Fer zona d'acampada lliure al parc del Patronat. Construir i adeqüar wc, dutxes i tot el necessari per a tindre uns mínims serveis. Es podria crear un lloc de treball a temps parcial al poble per al manteniment de la zona, gestió de reserves..... Seria necessària la seua promoció. Junt a un PR ben senyalitzat i adeqüat podria convertir-se en un bon recurs turístic per al poble

15-Senders Pedreguer

Adeqüació i senyalització correcta del PR53 i els senders de la Sella i Molinets. Els vinils de senyalització de la Sella i Molinets estan caient malgrat tindre pocs anys. Vinil sobre fusta no va ser bona idea. Les senyals del PR estan en molt mal estat.

Finalitzar els treballs de marcatge, senyalització i balització per a poder homologar-lo definitivament per la federació de muntanya. El número que té és provisional i de no completar la homologació el poden retirar.

14-Ampliació biblioteca

Canviar de local l'actual biblioteca i situar-la en un local més gran, o engrandir l'actual, tal volta fent la biblioteca en dos locals: un per adults, l'altre per a xiquets/es, o un de lectura o l'altre d'estudi, o el que més convinga.

13-Aire condicionat al gimnàs municipal

Aclimatació del gimnàs excés de calor i fred. En l'època estival i hivern.

12-Escola Trinquet

Arreglar la zona ajardinada i condicionar-la per treure el màxim profit de les instal·lacions ajardinades que envolten el col.legi

11-Millora Av. Maria López

Millorar l'Avinguda de Maria López, dotant-la de voreres per tal que les persones vianants puguen anar-hi sense cap perill, així com una millor il·luminació.

10-Rotonda entrada urbanització La Sella

Des de l´entrada principal de La Sella no es posible girar a Pedreguer. En nombroses ocasions els veïns/ïnes són sancionats per fer aquesta acció. No té ningun sentit tindre que eixir cap a Dénia, per fer el canvi de direcció a Pedreguer al primer lloc on es permet aquest canvi.

9-Remodelació parcs infantils

Remodelar e instal·lar nous parcs infantils, tipus del que hi han muntat al patronat, en la resta de parcs del poble.

8-Parc infantil en urbanització La Solana

Propose un parc infantil en la urbanització La Solana I, amb jocs i abres, som cada vegada més veïns/ïnes amb xiquets/es i també som poble.

7-Senders de muntanya de Pedreguer

Adequació i manteniment dels senders de Pedreguer. Plafons descriptius, senyals, etc. (preniu exemple del sender de Benidoleig)

6-Lavabos públics

Lavabos públics, tipus contenidor camió amb aigua i llum per a events del poble.

5-Gàbia per a la cordà

La gàbia està molt malament abans que passe una desgràcia ...

4-Clavegueram als disseminats

Clavegueram a les cases del terme on la densitat constructiva és alta. Es paga un cànon per sanejament i tot va al subsòl desaprofitatant la recuperació de les aigües. Podrà executarse per fases.

3-Lavabos a la Plaça de l'Amistat

Motiu: Atès que al centre del poble no hi ha lavabos públics, llevat dels portàtils que s'habiliten eventualment l'ajuntament per a ocasions puntuals. Es podrien col·locar lavabos d'obra fixos a la Plaça Amistat, estant en una zona cèntrica per donar servei durant tot l'any, als diferents esdeveniments que es realitzen prop de la plaça (cursa popular, volta ciclista, bous carrer, ... ) estant pròxima a la plaça ia la zona de pubs. Pros: Lavabos públics tot l'any al centre del poble i accessibles per a persones amb diversitat funcional.
Contres: Caldria veure la viabilitat de col·locar un desguàs i la despesa de manteniment.

2-Per un aigua de qualitat

Posar uns filtres per a llevar la calç principalment i si és possible alguna impuresa més. L'aigua potable és molt millorable i sense dubte representa una millora per a tots/tes.

1-Adquisició d'una pantalla LED per a exteriors

Es tractaria d'una pantalla "gegant" per a ser utilitzada en esdeveniments tant a l'aire lliure com a cobert.