Pas 1 - Elegir les propostes (màxim 3):

Pas 2 - Introduir nº de document:


Pas 3 - Verificar:


Poden participar en la votació totes les persones empadronades a Pedreguer i amb 16 anys complits

Dubtes i incidències: info@pedreguerparticipa.com