Pas 2 - Introduir nº de document:


Pas 3 - Verificar:


Poden participar en la votació totes les persones empadronades a Pedreguer i amb 16 anys complits

Dubtes i incidències: participacio@pedreguer.es

A la 8ª edició del programa municipal de pressupostos participatius s'ha hagut d'adaptar el procés a un calendari més ajustat com a conseqüència dels comicis i el canvi de delegacions. Per aquest motiu i amb l'objectiu de mantindre la continuïtat de la iniciativa, enguany la fase de recollida de propostes -per les limitacions dels terminis disponibles- ha estat substituïda per la recuperació de accions ciutadanes sorgides a les edicions anteriors (les quals, tot i ser viables, van quedar excloses per no obtenir el major nombre de vots), per tal que puguen ser objecte d'una nova priorització.